MÙA VỤ

Hình ảnh Trái cây Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Xuất sứ
Chanh leo Tây Nguyên
Bơ Booth Tây Nguyên
Ổi Tây Nam Bộ
Mãng cầu gai Nam Bộ
Sầu riêng Nam Bộ
Mít Nam Bộ
Thanh long Nam Bộ
Chanh không hạt Tây Nam Bộ
Dưa hấu Tây Nam Bộ
Xoài Nam Bộ
Chuối Cả Nước
Dưa lưới Nam Bộ
Nhãn Hưng Yên
Dừa Tây Nam Bộ
Vải thiều Bắc Giang
Trái cây Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Xuất sứ
Chanh leo Tây Nguyên
Bơ Booth Tây Nguyên
Ổi Tây Nam Bộ
Mãng cầu gai Nam Bộ
Sầu riêng Nam Bộ
Mít Nam Bộ
Thanh long Nam Bộ
Chanh không hạt Tây Nam Bộ
Dưa hấu Tây Nam Bộ
Xoài Nam Bộ
Chuối Cả Nước
Dưa lưới Nam Bộ
Nhãn Hưng Yên
Dừa Tây Nam Bộ
Vải thiều Bắc Giang
Không có mùa vụ      Mùa vụ phụ      Mùa vụ chính
Không có mùa vụ
Mùa vụ phụ
Mùa vụ chính