• Trang chủ mới
 • Trang chủ mới

标准

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Chanh leo tươi

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng…

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng, không chứa côn trùng sâu bệnh hại. Trái không chứa dấu hiệu lạ, không dư lượng thuốc hay kim loại nặng.

Mít

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng…

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng, không chứa côn trùng sâu bệnh hại. Trái không chứa dấu hiệu lạ, không dư lượng thuốc hay kim loại nặng.

Nhãn

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng…

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng, không chứa côn trùng sâu bệnh hại. Trái không chứa dấu hiệu lạ, không dư lượng thuốc hay kim loại nặng.

Ổi

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng…

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng, không chứa côn trùng sâu bệnh hại. Trái không chứa dấu hiệu lạ, không dư lượng thuốc hay kim loại nặng.

Ớt

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng…

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng, không chứa côn trùng sâu bệnh hại. Trái không chứa dấu hiệu lạ, không dư lượng thuốc hay kim loại nặng.

Thanh Long

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng…

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng, không chứa côn trùng sâu bệnh hại. Trái không chứa dấu hiệu lạ, không dư lượng thuốc hay kim loại nặng.

Vãi Thều

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng…

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng, không chứa côn trùng sâu bệnh hại. Trái không chứa dấu hiệu lạ, không dư lượng thuốc hay kim loại nặng.

Xoài

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng…

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng, không chứa côn trùng sâu bệnh hại. Trái không chứa dấu hiệu lạ, không dư lượng thuốc hay kim loại nặng.

Bơ Booth

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng…

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng, không chứa côn trùng sâu bệnh hại. Trái không chứa dấu hiệu lạ, không dư lượng thuốc hay kim loại nặng.

Chanh Không Hạt

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng…

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng, không chứa côn trùng sâu bệnh hại. Trái không chứa dấu hiệu lạ, không dư lượng thuốc hay kim loại nặng.

Chuối

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng…

Sản phẩm dạng nguyên trái, chín, tươi, cứng. Trái không bị nứt, không có dấu hiệu hư hỏng, không chứa côn trùng sâu bệnh hại. Trái không chứa dấu hiệu lạ, không dư lượng thuốc hay kim loại nặng.

Dưa Hấu
Dưa Lưới
Mãng cầu
Sầu riêng
previous arrow
next arrow
Slider
Nước ép Chanh Leo

Nước Ép Puree/NFC Chanh Leo được chế biến và sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại Châu Âu sẽ mang đến cho khách hàng sản phẩm đạt chất lượng tốt và cạnh tranh.

Nước ép Chuối
Nước ép Dứa
Nước ép Mít
Nước ép Ổi
Nước ép Sầu Riêng
Nước ép Sơ-ri
Nước ép Xoài
previous arrow
next arrow
Slider

為什麼選擇我們

來自最完美選擇的最好產品

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

100%天然

产品完全自天然原料中选择及加工而成。未含添加剂,

防腐剂和植物保护药残留物

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

总是新鲜

工厂位于原料区,因此收获后的水果将马上转到生产线,

包装。为确保产品获得良好质量。

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

牢固产品

产品按牢固模式进行建设及发展,

此外经研发无病以及高产植物品符合国际标准规划和管理原材料区。

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

高质量

产品使用先进的技术线,按国际标准的质量控制程序由天然原料制成。

为向世界提供标准产品。

為什麼選擇我們

 • 100%天然

  产品完全自天然原料中选择及加工而成。未含添加剂,防腐剂和植物保护药残留物。
 • 总是新鲜

  工厂位于原料区,因此收获后的水果将马上转到生产线,包装。为确保产品获得良好质量。
 • 牢固产品

  产品按牢固模式进行建设及发展,此外经研发无病以及高产植物品符合国际标准规划和管理原材料区。
 • 高质量

  产品使用先进的技术线,按国际标准的质量控制程序由天然原料制成。为向世界提供标准产品。